Trần Huy Minh Hoàng's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified
 • Address not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 9 months ago

Join Couchsurfing to see Trần Huy’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • No languages listed
 • 30, Male
 • Member since 2020
 • Giáo viên
 • Trường đại học giao thông vận tải Hà Nội
 • From Hanoi, Viet Nam
 • Profile 50% complete

About Me

"Tôi là Trần Huy Minh Hoàng. Tôi tốt nghiệp tại Đại học Giao Thông Vận Tải và hiện có 5 năm kinh nghiệm đào tạo sát hạch lái xe tại trung tâm Sao Bắc Việt.
Blog của tôi: https://thibanglaixe.com.vn/"

Interests

 • thi bằng lái xe
 • thi bằng lái xe máy
 • thi bằng lái xe ô tô
 • học lái xe ô tô

Join Couchsurfing to see Trần Huy’s full profile.