Tam Nghiem Tieng Anh's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 10 months ago

Join Couchsurfing to see Tam Nghiem’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • Fluent in Vietnamese; learning English
 • 36, Female
 • Member since 2022
 • English Trainer
 • English
 • From Vietnam
 • Profile 45% complete

About Me

15 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo tiếng anh trẻ em, học sinh sinh viên và người đi làm. Với phương châm “SLOW BUT SURE” , Tâm Nghiêm hy vọng có thể cùng đồng hành với thày cô giáo và các bạn giáo viên trẻ tuổi tạo một nền tảng học tập bền vững
Website https://tamnghiem.edu.vn/
https://www.folkd.com/user/tamnghiemesl
https://www.quora.com/profile/T%C3%A2m-Nghi%C3%AAm-Ti%E1%BA%BFng-Anh
https://www.behance.net/tmnghimtinganh
https://angel.co/u/tam-nghiem
http://www.authorstream.com/tamnghiemesl/
https://independent.academia.edu/tamnghiemesl

Interests

 • reading
 • research

Music, Movies, and Books

Chinese Music

Countries I’ve Visited

Laos

Countries I’ve Lived In

Viet Nam

Join Couchsurfing to see Tam Nghiem’s full profile.