dtmid trans's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified
 • Address not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 12 months ago

Join Couchsurfing to see dtmid’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • No languages listed
 • 31, Male
 • Member since 2020
 • translator
 • No education listed
 • From Đồng Hới
 • Profile 35% complete

About Me

Công ty CP dịch thuật Miền Trung – MIDtrans được thành lập ngày 9/12/2016, MST 3101023866 có trụ sở chính tại 02 Hoàng Diệu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch toàn quốc.

Why I’m on Couchsurfing

http://dichthuatmientrung.com.vn/

Join Couchsurfing to see dtmid’s full profile.