Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login almost 3 years ago

Join Couchsurfing to see Đầu tư hàng hóa’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • No languages listed
 • 32, Male
 • Member since 2019
 • No occupation listed
 • No education listed
 • No hometown listed
 • Profile 30% complete

About Me

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. http://dautuhanghoa.vn/

Join Couchsurfing to see Đầu tư hàng hóa’s full profile.