Hong Sunjae's Photo

Verified Profile

 • Payment verified
 • Phone verified
 • Government ID verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 4 months ago

Join Couchsurfing to see Hong’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • Fluent in Korean; learning English, Vietnamese
 • 46, Male
 • Member since 2019
 • civil servant
 • Graduate School
 • No hometown listed
 • Profile 85% complete

About Me

I'm going to Da Nang on September 25th. I want to meet a friend at Cham Island and go diving together. I will cover the cost of diving to Cham Island. I am working as a civil servant in Korea. I am very interested in Vietnamese. I visit Vietnam more than 8 times a year and I love Vietnam very much. Please teach me Vietnamese. I am willing to provide my hosts with good food and good leisure expenses. Please accept me.

pendi1199@gmail.com // 82-01067587760 // zalo 0801067587760 //

Tôi sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 9. Tôi muốn gặp một người bạn ở Cù Lao Chàm và cùng nhau đi lặn. Tôi sẽ trả tiền lặn Cù Lao Chàm. Tôi đang làm công chức ở Hàn Quốc. Tôi rất quan tâm đến tiếng Việt. Tôi đến thăm Việt Nam hơn 8 lần một năm và tôi rất yêu Việt Nam. Xin hãy dạy tôi tiếng Việt. Tôi sẵn sàng cung cấp cho chủ nhà những món ăn ngon và những trò giải trí thú vị. Hãy chấp nhận tôi.

Why I’m on Couchsurfing

Tôi sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 9. Tôi muốn gặp một người bạn ở Cù Lao Chàm và cùng nhau đi lặn. Tôi sẽ trả tiền lặn Cù Lao Chàm. Tôi đang làm công chức ở Hàn Quốc. Tôi rất quan tâm đến tiếng Việt. Tôi đến thăm Việt Nam hơn 8 lần một năm và tôi rất yêu Việt Nam. Xin hãy dạy tôi tiếng Việt. Tôi sẵn sàng cung cấp cho chủ nhà những món ăn ngon và những trò giải trí thú vị. Hãy chấp nhận tôi.

I'm going to Da Nang on September 25th. I want to meet a friend at Cham Island and go diving together. I will cover the cost of diving to Cham Island. I am working as a civil servant in Korea. I am very interested in Vietnamese. I visit Vietnam more than 8 times a year and I love Vietnam very much. Please teach me Vietnamese. I am willing to provide my hosts with good food and good leisure expenses. Please accept me.

Interests

 • swing dance
 • 요리
 • 레져
 • 드라이브
 • 다이빙
 • 살사

Music, Movies, and Books

piris in the rain

One Amazing Thing I’ve Done

I am good at American dancing. I will teach you American swing dancing. And these days, I am learning to dive.

Teach, Learn, Share

If you come to Korea, I will go to an idol concert with you. And if you want to learn Korean, I will teach you Korean.

Countries I’ve Lived In

Viet Nam

Join Couchsurfing to see Hong’s full profile.