nhadat chienthang's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified
 • Address not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 11 months ago

Join Couchsurfing to see nhadat’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • Fluent in English; learning Japanese
 • 19, Male
 • Member since 2020
 • ceo land
 • Msc
 • From hochiminh
 • Profile 70% complete

About Me

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

Why I’m on Couchsurfing

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

Interests

 • binh duong
 • bao phí sang tên
 • thanh lý nhiều lô đẹp
 • lô góc 2 mt
 • đường 25m
 • 150m2
 • 300m2
 • 600m2
 • … ℹ️: căn 101
 • đường 1c
 • khu biệt thự chuyên gia ecolakes
 • bến cát

Music, Movies, and Books

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

One Amazing Thing I’ve Done

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

Teach, Learn, Share

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

What I Can Share with Hosts

Giới thiệu:
✨Công ty bất động sản Chiến Thắng
❤️Mua bán đất Mỹ Phước 3 Bình Dương , Bao phí sang tên, Công chứng nhanh. Ra sổ nhanh. Thu Mua Giá Cao Hơn
❤️CÓ XE ĐI XEM ĐẤT, THANH LÝ NHIỀU LÔ ĐẸP, LÔ GÓC 2 MT, ĐƯỜNG 25M,150M2, 300M2, 600M2,…
ℹ️: Căn 101, Đường 1C, khu biệt thự chuyên gia Ecolakes, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
📲+84911808777
Email: thanhthuy03012001@gmail.com
Website: https://datmyphuoc3giare.com
Fac: www.facebook.com/nhadatchienthang
Insta: https://www.instagram.com/nhadatchienthangbd/
Twitter: https://twitter.com/nhadatchientha2

Join Couchsurfing to see nhadat’s full profile.