pham le's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified
 • Address not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login about 2 years ago

Join Couchsurfing to see pham’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • Fluent in English; learning Chinese
 • 27, Female
 • Member since 2018
 • Lễ Tân
 • Đại Học
 • From vietnam
 • Profile 65% complete

About Me

Tôi rất thích du lịch, đặc biệt là khám phá các đất nước khác nhau, các nền văn minh khác nhau.
website của tôi, nếu bạn muốn có thể truy cập mua một vài sản phẩm của Việt Nam: https://dogo365.com/

Why I’m on Couchsurfing

Để kết bạn với càng nhiều bạn bè nơi tôi sẽ tới đó du lịch

Interests

 • trarvel

Music, Movies, and Books

hiphop, piano

One Amazing Thing I’ve Done

giúp đỡ người nghèo

Teach, Learn, Share

Ngày hôm nay khó khăn, mai khó khăn nhưng ngàu kia sẽ là ngày tuyệt vời.

What I Can Share with Hosts

Kinh nghiệm vể Việt Nam

Countries I’ve Visited

China

Countries I’ve Lived In

Viet Nam

Join Couchsurfing to see pham’s full profile.