Power English's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login 9 days ago

Join Couchsurfing to see Power’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • No languages listed
 • 43, Male
 • Member since 2023
 • No occupation listed
 • No education listed
 • No hometown listed
 • Profile 25% complete

About Me

Power English là trung tâm tiếng Anh chuyên về các chương trình học 1ON1 Coaching và lộ trình cá nhân hóa chuyên biệt cho những doanh nhân và người đi làm. Với phương châm "Lead The Future", chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực phát triển để giúp cho những học viên tự tin sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống.

Join Couchsurfing to see Power’s full profile.