thang vi96's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login over 2 years ago

Join Couchsurfing to see thang’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • No languages listed
 • 28, Male
 • Member since 2021
 • No occupation listed
 • No education listed
 • No hometown listed
 • Profile 20% complete

About Me

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Email: haitacte@gmail.com
Số Điện Thoại: 0977007352
Website: https://thangvi.com

Join Couchsurfing to see thang’s full profile.