Viet Nam Forestry's Photo

Unverified Profile

 • Payment not verified
 • Phone not verified
 • Government ID not verified
 • Address not verified

Maybe Accepting Guests

 • Last login over 1 year ago

Join Couchsurfing to see Viet Nam’s full profile.

Overview

 • 0 references
 • Fluent in Vietnamese; learning English
 • 29, Male
 • Member since 2019
 • No occupation listed
 • No education listed
 • From Hanoi, Viet Nam
 • Profile 30% complete

About Me

Việt Nam Forestry - Cổng thông tin sức khỏe 24h
Ra đời từ năm 2004, Việt Nam Forestry với khởi đầu là một chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp của 19 đối tác quốc tế dành cho Việt Nam. Suốt 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển vì một mục tiêu giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đầu năm 2019, khởi động Dự án phát triển Việt Nam Forestry là Cổng thông tin sức khỏe 24h cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về sức khỏe, đặc biệt là thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Nhằm giúp người dân có nhận thức rõ nét về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
Website: https://vietnamforestry.org.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vietnamforestry
Twitter: https://twitter.com/vietnamforestry
About me: https://about.me/forestryvietnam
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 3/4, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Mail: vietnamforestry.org.vn@gmail.com Sđt: 0903876437 Hashtag: #vietnamforestry, #forestryvietnam, #thoatvidiadem, #thoaihoacotsong

Interests

 • vietnamforestry
 • forestryvietnam
 • thoatvidiadem
 • thoaihoacotsong

Join Couchsurfing to see Viet Nam’s full profile.